reklama
Regulamin dodawania komentarzy

Regulamin dodawania komentarzy w portalu zabkowice.pl i mediach społecznościowych. (Aktualizacja 19.04.2021 r.)

Dodawanie komentarzy jest darmowe, jednak w trosce o kulturę i wysoki poziom dyskusji na portalu zabkowice.pl i mediach społecznościowych redakcja wprowadza niniejszy regulamin, z którym Czytelnik przed dodaniem komentarza, ma obowiązek się zapoznać.

Użytkownicy zabkowice.pl mają prawo umieszczać komentarze do materiałów prasowych znajdujących się na stronie.

Użytkownicy mają prawo wyrażać swoje opinie, ale w sposób kulturalny i wedle zasad dobrego smaku - komentarze służą wyłącznie prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji.

Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie ich autor.

Komentarze dotyczyć powinny wyłącznie tematów poruszanych w materiałach publikowanych w portalu zabkowice.pl.

Nie spamujemy, nie zmieniamy tematu.

Należy unikać dyskusji prowadzonych w sposób agresywny.

Niedopuszczalne jest dodawanie:
- wypowiedzi, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
- komentarzy naruszających prawa osób trzecich, obraźliwych wobec wiary i przekonań religijnych,
- treści, które są obsceniczne, propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne (to ocenia moderator).

Zabrania się używania wyrazów, które uznane są za wulgarne, pogardliwe i obrażające innych.

Zabrania się umieszczania w komentarzach treści reklamowych, w tym numerów telefonów do firm, treści powiązanych z kampaniami politycznymi czy promującymi czyjąś działalność handlową.

Zabrania się dodawania obrazków obscenicznych, obraźliwych i niezgodnych z powszechnie przyjętymi zasadami kultury.

Komentarze powinny być pisane w sposób uporządkowany i merytoryczny według zasad gramatyki i ortografii języka polskiego.

Zabrania się dodawania komentarzy z danymi osobowymi osób niepublicznych, adresów mailowych, adresów zamieszkania, numerów telefonów i innych informacji prywatnych.

Zabrania się zamieszczania komentarzy propagujących alkohol, hazard, propagujących środki odurzające, narkotyki, zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby.

Zabrania się dodawania pod artykułami linków oraz odwołań do treści zamieszczonych na innych portalach.

Moderator ma pełne prawo do usunięcia wypowiedzi niezgodnych z pkt. Od 5 do 14 oraz innych wypowiedzi uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji.

Zastrzeżenia do treści dziennikarskich, opinie na temat pracy dziennikarzy czy strony internetowej i jej moderowania prosimy zgłaszać na adres: redakcja@gazetazabkowicka.pl. W formie komentarzy nie będą publikowane.

Moderator ma prawo do usunięcia komentarzy, w których stosowane są skróty w domyśle oznaczające wulgaryzmy czy słowa obraźliwe.

Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy należy usunąć.