reklama
Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I COOOKIES

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zbierania plików cookies na stronach internetowych serwisu zabkowice.pl (dalej: „Serwis”).

Niniejsza Polityka Prywatności jest adresowana wszystkich osób, które odwiedzają stronę www.zabkowice.pl oraz profile społecznościowe Serwisu w portalach Facebook, Instagram i Twitter (dalej: „Użytkownicy”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Medialna Intergol, ul. Bohaterów Getta 4/1, 57-400 Nowa Ruda, (dalej: „Administrator”). Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

a. listownie na adres: Grupa Medialna Intergol, ul. Bohaterów Getta 4/1, 57-400 Nowa Ruda,

b. poprzez e-mail: redakcja@gazetazabkowicka.pl.

 

2. Inspektor ochrony danych

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Paweł Golak (dalej: „Inspektor”). Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Aby się skontaktować z Inspektorem wyślij wiadomość e-mail na adres: p.golak@intergol.pl.

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, o których mowa poniżej:

a. realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje w szczególności poprzez akceptację regulaminu – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.

b. pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora oraz kontrola i analiza ruchu w Serwisie oraz na profilach społecznościowych Administratora – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu usług Administratora.

c. dopasowania treści stron internetowych do zainteresowań Użytkowników, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na

d. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

e. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi Administratorowi realizację celów określonych powyżej.

 

5. Profilowanie

Podmioty, które otrzymują dane osobowe Użytkownika w związku z wejściem na Profil społecznościowy mogą wykorzystać je do wyświetlania treści, dopasowanych do tego, czego szukał Użytkownik (profilowanie) w oparciu o dotychczasowe strony internetowe, które odwiedza Użytkownik. Dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych Użytkowników.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

a. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje będą one przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

b. Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.

c. Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

 

7. Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)

Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi logistyczne, prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u Inspektora.

 

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.

b. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika lub w każdym momencie, jeżeli dane te są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

c. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

d. Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

e. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Grupa Medialna Intergol, ul. Bohaterów Getta 4/1, 57-400 Nowa Ruda.

 

POLITYKA COOKIES

 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

4. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

  •  utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Serwisu
  •  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
  •  optymalizacji Serwisu w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, która jest dzięki nim dostosowana do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  •  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Z uwagi na to, że na Serwisie znajduje się wtyczka portalu społecznościowego Facebook, Instagram i Twitter niekiedy pliki cookies mogą także służyć do tego, aby portale społecznościowe odnotowały obecność Użytkownika na stronie internetowej Serwisu, a także aby dopasowywały wyświetlane reklamy do aktywności Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są sesyjne pliki cookies (session cookies), które są plikami tymczasowymi. Są one przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (przeglądarce internetowej) do czasu wylogowania się Użytkownika z portalu, lub wyłączenia oprogramowania służącego do przeglądania stron www. Stałe pliki cookies (persistent cookies) są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  •   niezbędne – są to pliki, które umożliwiają korzystanie z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu,
  •   wydajnościowe – są to pliki, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  •   funkcjonalne – są to pliki, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i np. personalizację interfejsu w panelu Użytkownika,
  •   statystyczne – umożliwiające dokonywanie pomiarów analitycznych dotyczących aktywności Użytkownika w Serwisie; w tym celu Administrator stosuje narzędzie Google Analytics firmy Google.

7. Oprogramowanie (przeglądarka internetowa) służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Jako użytkownik Serwisu możesz dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies w dowolnie wybranym przez ciebie czasie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Musisz jednak wiedzieć, że wprowadzone przez ciebie ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 

8. W jaki sposób możesz zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach znajdziesz w linkach poniżej:

Google Chrome – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 

Internet Explorer – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10

 

Mozilla Firefox – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Narzędzia > Opcje > Opcje > Prywatność

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

 

Opera – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

Safari – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Narzędzia > Preferencje > Prywatność

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac